Nyheder

Landsgeneralforsamling i Horsens

14-09-2019 11:00 af Webmaster

 1. Kære Single Rock Cafe medlemsforeninger.

  Der indkaldes til landsgeneralforsamling i Horsens d. 14 september kl. ca. 12.00 frokost

  Generalforsamling starter kl 13. 

  Der skal vælges ny landsformand, da den nuværende stopper efter år på posten.

  Dagsorden ifølge vedtægterne:

   

   

   Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Åbning ved formanden
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af stemmetæller og referent
  4. Bestyrelsens beretning
  5. Fremlæggelse af revideret regnskab, samt godkendelse af budget
  6. Indkomne forslag
  7. Fastsættelse af kontingent til Single Rock Café Danmark
  8. Fastsættelse af minimumssatser for medlemskontingent 9. Valg af formand
  9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (3-5 pers.)
  10. Valg af 3-5 suppleanter
  11. Valg af revisor
  12. Valg af revisor suppleant
  13. Evt.

   Adressen er Vest byens beboerhus, Vestergade 7b, 3.sal, 8700 Horsens. Det er i gården bag ved nr 7a.

   Der er gratis parkering i de fleste sidegader til Vestergade. Kun nogle meget få pladser i gården foran 7b.

   Ofte kan man finde parkering i Houmanns gade.

   Tidsplan

   Frokost kl 12

   generalforsamling kl 13

   kaffe kl ca.. 15,00

   færdig senest kl 16.00

Gå tilbage