Medlemsskab

Det får du
Et medlemsskab af Single Rock Café i Roskilde giver dig:
-gratis adgang til fredagscafé i alle SRC foreninger i Danmark
-adgang til at deltage i SRC arrangementer i alle foreninger - dog mod deltagerbetaling
-gratis adgang til Hard Rock Café i København mod forevisning af gyldigt medlemskort.

Sådan bliver du medlem
Betal kontant til cafévagten ved en fredagscafé eller
send en mail til Roskilde@singlerock.dk og overfør beløbet  til vores konto i Danske Bank Reg. 1551 Konto 4668 3884 18.

Du kan nu også benytte mobile pay Tlf.nr. 91533

Det er vigtigt at oplyse om:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Dit fødselsår (fx 1959)
  • Din mailadresse.


Når kassereren har registreret dit medlemsskab, vil du modtage et medlemskort. På kortet står datoen hvortil dit medlemsskab gælder. Medlemskortet skal medbringes på fredagscafé og ved arrangementer og vises på forlangende.

Kontingentsatser

1 måned: 60,-

6 måneder: 180,-

1 år: 300,-

Hvordan melder jeg mig ud?

Du skal ikke melde dig ud. Du undlader blot at betale yderligere kontingent.

Hvordan forlænger jeg mit medlemsskab?

Du indbetaler et beløb for den periode du ønsker at forlænge medlemsskabet. Når betalingen er modtaget vil du modtage et nyt medlemskort hvor du kan se hvilken dato du har betalt til.