Medlem af Single Rock Café Aalborg

 

Ved indbetaling til bank netbank: Reg.nr. 9070 og derefter kontonummer: 0001587862 kan du blive medlem.

 

Husk at tilføje navn, 

Det gør det nemmere at kontakte jer.

 

 

 

Kontingent priser fra i dag d 20 juni 2021


1 mdr. 30 kr
6 mdr. 150 kr
12 mdr 225 kr

 

Er du ny og overvejer at blive medlem eller har du været medlem, men ikke indenfor de sidste 12 månder, men overvejer at  blive medlem igen kan du komme i klubben i en måned gratis.

Du vil blive registret og kan selvfølgelig indenfor denne måned tegne dig for et af de 3 ovenstående medlemskabsformer. Du vil under alle omstændigheder efter 1 måned blive kontaktet om du ønsker medlemsskab.

 

 

 

Har du spørgsmål vedrørende dit medlemsskab ?

 

Kontakt formand: formand_aalborg@singlerock.dk

 

 

Medlemsadministrator: Helle Kirk hellekirk44@hotmail.com

 

 

Hvis dit medlemskab er overskredet med 2 uger vil du via sms eller mail få en besked om, at det er tid for fornyelse. Du har herefter 2 uger til at forny. Medlemskabet vil blive tilbagedateret til den dato du skulle have fornyet.

 

Hvis du ikke har fornyet dit medlemskab efter de 2 uger vil du bliver overført til listen ”Tidligere medlemmer”. Ønsker du helt at blive slette fra den liste er du velkommen til at kontakte medlemsadministratoren eller formanden via mail eller sms.

 

Hvis du ikke længere ønsker at være medlem vil det være en stor hjælp hvis du meddeler det til medlemsregistratoren eller formanden via sms eller mail.

 

Vi håber dette nye system vil være til glæde for begge parter.

 

MVH Bestyrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personoplysninger for Single Rock Café Aalborg

 

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik.

 

Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

 

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

 

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger.

Single Rock Café Aalborg er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

 

Kontaktperson:

Adresse: Single Rock Café Aalborg, Danmarksgade 49, 9000 Aalborg.

Mail: formand_aalborg@singlerock.dk

CVR: 25696077

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 

  1. Medlemsoplysninger:

 Almindelige personoplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer, indmeldelsesdato, udløbsdato for medlemskab.

 

Her indsamler vi oplysninger fra

 Vi får oplysningerne fra dig ved tegning af medlemskab.

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

 

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger

 

 At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig

 

 At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger

 

 At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger. 

 

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

 At administrere din relation til foreningenPrivatpolitiøøvv Single Rock Café Aalborg

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

 

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter.

 

 At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.

 

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de

formål, der er beskrevet ovenfor.

 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningens bestyrelse uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab, er ophørt.

Dine rettigheder

 

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 

 Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt).

 

 Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret).

 

 Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse).

 

 Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt).

 

 Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet).

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

 

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

 

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.
Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.