Medlemsmøde 26 januar 2020 kl. 13:00

26-01-2020, 13:00–15:00

Medlemsmøde 26 januar 2020

 

Vi starter medlemsmødet kl 13:00 og forventer mødet er slut senest kl 15:00.. Klubben er vært ved en kop kaffe.
De der ikke skal hjem og se håndbold er velkommen til at blive og hygge sig.

Dagsorden medlemsmødet den 26 januar kl. 13:00 – 15:00
1. Velkomst ved formanden
2. Økonomi ved formand og kasserer
A. Klubbens økonomi vil blive fremlagt, samt de tiltag bestyrelsen
har taget for at styrke økonomien.
3. Kommende generalforsamling den 1 marts kl 14:00
A. Finn, Tine og Henny trækker sig.
Inge modtager ikke valg.
Lianne har ikke besluttet sig.
Lisbeth forlænger sit medlemskab, så hun kan kører sin
valgperiode ud. Derefter stopper Lisbeth som medlem.
Den afgående bestyrelse takker for udvist opbakning og støtter
fuldt ud op om den nye bestyrelse.
4. Evt.

Gå tilbage