Generalforsamling 19. Juni 13.00 til 16.00 SMS 4295 2550

19-06-2021, 13:00–16:00

 

 

Indkaldelse til
Ordinær generalforsamling i Single Rock Cafe Aalborg


Lørdag, 19. juni kl. 13.00 -16.00.


Sted: Der kommer nærmere besked, vi kan ikke være i vores lokaler pga Corona restriktioner.
Dagsorden i flg. vedtægter:


1. Åbning ved formanden.
2. Valg af dirigent og referent.
3. Valg af 2 stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning.
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet 2020.
6. Fremlæggelse af budget.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Valg af formand (note 1)
10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (note 2).
11. Valg af 2 suppleanter (note 3)
12. Valg af intern kritisk revisor.
13. Valg af suppleant for intern kritisk revisor.
14. Eventuelt.


Note1: Helle Gadegaard vælger ikke at fortsætte.


Note 2: Georg Boni og Ulla Engen afgår efter tur og ønsker ikke at genopstille og Niels Christian Ågaard
og Anders Juul har valgt at træde ud af bestyrelsen.


Note 3: Jens Peder Andersen er villig til at fortsætte og modtager genvalg.


Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, bortset fra vedtægtsændringer. Der skal afholdes
skriftlig afstemning, hvis et medlem ønsker det.


For at deltage i generalforsamlingen og have stemmeret skal man have et gyldigt medlemskab til Single
Cafe Aalborg på ½ år eller 1 helt år.Forslag til dagsorden til bestyrelsen senest 5. juni 2021 kl. 13.00, mail bestyrelse_srcaalborg@singlerock.dk.


Der skal bæres mundbind og man skal have et gyldigt coronapas eller negativ test, der ikke er over
72 timer gammel.


Vi er vært med kaffe eller the og kage.


I bedes indikere på deltager på Facebook eller send en SMS til mig 42952550, således at vi ca. ved hvor
mange der kommer.


Håber på, at I kommer og der bliver et godt møde.


På bestyrelsens vegne


Helle Gitte Gadegaard

 

 

 

Gå tilbage