Generalforsamling 1 marts 2020

01-03-2020, 14:00–17:00

 

Generalforsamling 1 marts 2020 kl. 14.00

 

Dagsorden til ordinær generalforsamling ifølge vedtægter.
1. Åbning af generalforsamlingen v/ Finn
2. Valg af dirigent og referent v/ Finn
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning v/ Finn
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/ Lianne
6. Fremlæggelse af budget
7. Fastsættelse af kontingent
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af ny formand
Finn stopper

10. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
Tine og Henny stopper
Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, så giv bestyrelsen et praj, men der kan også stilles op på selve dagen

11 Valg af mindst 2 suppleanter
12 Valg af intern kritisk revisor
13 Valg af suppleant for intern kritisk revisor
14 Eventuelt

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
MØD OP OG GIV DIN MENING TIL KENDE
HUSK DET ER DIN KLUB.
Vi glæder os til at ser dig - Bestyrelsen
Det er kun medlemmer med 6 og 12 måneders medlemsskab der har adgang til generalforsamlingen.

 

Gå tilbage