Generalforsamling 2020

20-03-2020, 18:00

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling  


Den 20. marts 2020 kl. 18:00, Flegmade, i klubbens lokaler.
Bestyrelsen vil være værter for en middag.   
Mødet starter kl. 19:00

Hvem kan deltage?

Alle medlemmer med gyldigt medlemskab af ½ til 1 år varighed.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes indgivet skriftligt til bestyrelsen senest d. 21. februar.

Endelig dagsorden på hjemmesiden og i klubben d. 28 februar

Vel mødt
Bestyrelsen

Gå tilbage