Spisning på Cafe Carma

02-10-2020

Spisning på Cafe Carma

Spisning startet kl 18.30

Kaffe og kage starter kl 20.00

Tilmelding senest den 30/9 til Finn tlf 22797673

Oplyse ved tilmelding om det er Spisning eller Kaffe og kage

Gå tilbage