Generalforsamling 2020

14-08-2020, 18:30–23:59

 
 
 
Kolding Single Rock afholder
Generalforsamling den 14. august. kl. 18.30
med efterfølgende Caféaften

Sted: Parkhallen, Fynsvej 49, cafeteriet

Dagsorden til ordinær generalforsamling :

 

1. Åbning af generalforsamling v/Pia

 

2. Valg af dirigent v/Pia

 

3. Valg af referent og stemmetællere

 

4. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamling v/dirigenten

 

5. Bestyrelsens beretning v/Pia

 

6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/Finn

 

7. Indkomne forslag

  • Ændring af vedtægter og dagsorden til generalforsamlingen v/Finn:

§6 stk. 2 

Foreningens ledelse skal udgøres af bestyrelsen der består af 5 medlemmer incl. formand.

foreslås ændret til: 

Foreningens ledelse skal udgøres af bestyrelsen der består af 3 eller 5 medlemmer incl. formand.

§6 stk. 3

 Der vælges en 1. og 2. suppleant. Indtræder en suppleant i bestyrelsen, overtager denne dog den udgåendes turnus.

foreslås ændret til:

Ved 2 suppleanter vælges 1. og 2. suppleant og ved 4 suppleanter vælges 1.2.3. og 4. suppleant, Indtræder en suppleant i bestyrelsen, overtager denne dog den udgåendes turnus 

 

Såfremt forslaget vedtages, ændres dagsordenen:

pkt. 9 valg af 5 bestyrelsesmedlemmer

Pkt. 10 valg af 2 suppleanter

Ændres til:

pkt. 9 valg af 3 eller 5 bestyrelsesmedlemmer

Pkt. 10 valg af 2 eller 4 suppleanter

 

8. Fastlæggelse af kontingent v/Pia

 

9. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer v/dirigenten

På valg er:

Pia - modtager ikke genvalg

Finn - modtager genvalg

Sonja - modtager ikke genvalg

Kaj - modtager ikke genvalg.

Henning - modtager ikke genvalg

TÆNK PÅ OM DU ØNSER AT STILLE OP TIL BESTYRELSEN!!!

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, så giv gerne bestyrelsen et praj inden mødet, man kan naturligvis også stille op på selve dagen.

 

10. Valg af 2 suppleanter v/ Dirigenten

På valg er:

Karen - modtager genvalg

Tove - modtager genvalg

Hvis du ønsker at stille op som suppleant, så giv gerne bestyrelsen et praj inden mødet, man kan naturligvis også stille op på selve dagen.

 
11. Valg af revisor og revisor-suppleant v/ Dirigenten

På valg er:

Randi revisor

- revisor-suppleant

 

12. Evt.

  • Afrydning af borden inden lukketid v/Randi
  • Hvordan sætter vi os  til cafeaftener -  "rotere" sa der ikke bliver klikker v/Pia
  • Brugen af medllemmerne  v/Randi

 

Foreningen er vært med Landgangsbrød/Stjerneskud.

 

Tilmelding til Pia via SMS 22309939 senest den 7.8.20. hvor du skriver hvad du ønsker at spise

MØD OP OG GIV DIN MENING TIL KENDE

HUSK DET ER DIN KLUB !!
Vel mødt.

Bestyrelsen

OBS!

Det er kun medlemmer med 6 og 12 måneders medlemskab der har stemmeret.

Dørene åbnes for øvrige kl. 21.00

Gå tilbage