Generalforsamling 2023

24-03-2023, 18:00–22:00

 
 
 
Kolding Single Rock afholder
Generalforsamling den 24. marts 2023.
 
 
Generalforsamlingen starter kl. 18.00
 

Sted: Parkhallen, Fynsvej 49, cafeteriet

Dagsorden

1.

Åbning af generalforsamlingen

2.

Valg af dirigent v/Formanden

3.

Valg af referent og stemmetællere

4.

Godkendelse af forretningsorden og for generalforsamlingen v/Dirigenten

5.

Bestyrelsens beretning v/Formanden

6.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/Kassereren

7.

Indkomne forslag ændring af 2 vedtægterne:

Ændring af paragraf 6 stk.2

Foreningens ledelse skal udgøres af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer inkl. formand . .
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode

Det foreslås ændret til:
Foreningens ledelse skal udgøres af bestyrelsen, der består af 3 og helst 5 medlemmer inkl. formand 
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode

 

Ændring af §3 stk. 2 

Medlemskab kan tegnes for hhv. 1 måned, 6 måneder eller 12 måneder

Det foreslås ændret til:

Medlemskab kan tegnes for hhv. 1 prøve måned, 6 måneder eller 12 måneder

8.

Fastlæggelse af kontingent v/Formanden

9.

Valg af minimum 3 og helst 5 bestyrelsesmedlemmer v/Dirigenten

 

På valg er:

Henrik Thygesen - Modtager ikke genvalg

Kaj Madsen - Modtager ikke genvalg

Finn Piihl - Modtager ikke genvalg

Ole Schøtt - Modtager ikke genvalg

 

10.

Valg af 2 suppleanter

 

På valg er:

Laila Maagaard - Modtager ikke genvalg

Der skal vælges en mere

11.

Valg af revisor og revisor suppleant v/Dirigenten

 

Revisor: 

Revisor suppleant: 

 

12.

Evt.

 

OBS AT DET KUN ER MEDLEMMER MED HALV OG

HELÅRSMEDLEMSSKAB DER KAN STEMME

 

Der serveres smørrebrød til generalforsamlingen

Tilmelding til Kaj på mail: kemvn@live.dk

 Senest den 20.3.23. gerne via SMS af hensyn til traktement

 

 

Efter generalforsamlingen er der caféaften

Vi håber rigtig mange vil møde op og støtte op om klubben, vi glæder os til at se jer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå tilbage