Generalforsamling 2020

20-03-2020

 

Kolding Single Rock afholder
Generalforsamling den 20. marts. kl. tidspunkt følger
med efterfølgende Caféaften

Sted: Parkhallen, Fynsvej 49, cafeteriet

Dagsorden til ordinær generalforsamling :

 

  1. Åbning af generalforsamling v/Pia
  2. Valg af dirigent v/Pia
  3. Valg af referent og stemmetællere
  4. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamling v/dirigenten
  5. Bestyrelsens beretning v/Pia
  6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/Finn
  7. Indkomne forslag
  8. Fastlæggelse af kontingent v/Pia
  9. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer v/dirigenten

På valg er:

Pia
Finn
Sonja
Kaj
 
Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, så giv gerne bestyrelsen et praj inden mødet, man kan naturligvis også stille op på selve dagen.
 

     10. Valg af 2 suppleanter v/ Dirigenten

        På valg er:

Karen
Tove -
 
Hvis du ønsker at stille op som suppleant, så giv gerne bestyrelsen et praj inden mødet, man kan naturligvis også stille op på selve dagen.
 

      11. Valg af revisor og revisorsuppleant v/ Dirigenten

På valg er:
Solvejg - revisor
Annelise - revisorsuppleant
 

      12. Evt.

 
MØD OP OG GIV DIN MENING TIL KENDE
HUSK DET ER DIN KLUB !!
 

Vel mødt.
Bestyrelsen

 

OBS!
Det er kun medlemmer med 6 og 12 måneders medlemskab der har stemmeret.

Dørene åbnes for øvrige kl. 21.00

Gå tilbage