Generalforsamling 2023

24-03-2023, 19:00–22:00

 
 
 
Kolding Single Rock afholder
Generalforsamling den 24. marts 2023.
 
 
Generalforsamlingen starter kl. 19.00
 

Sted: Parkhallen, Fynsvej 49, cafeteriet

Dagsorden

1.

Åbning af generalforsamlingen

2.

Valg af dirigent v/Formanden

3.

Valg af referent og stemmetællere

4.

Godkendelse af forretningsorden og for generalforsamlingen v/Dirigenten

5.

Bestyrelsens beretning v/Formanden

6.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/Kassereren

7.

Indkomne forslag. skal være bestyrelsen i hænde senest den. 3.3.23. skriftlig til Henrik 

Henrik.thyge@gmail.com

8.

Fastlæggelse af kontingent v/Formanden

9.

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer v/Dirigenten

 

På valg er:

Henrik Thygesen - 

Kaj Madsen - 

Finn Piihl - 

Ole Schøtt - 

 

10.

Valg af 2 suppleanter

 

På valg er:

Laila Maagaard - 

Der skal vælges en mere

11.

Valg af revisor og revisor suppleant v/Dirigenten

 

Revisor: 

Revisor suppleant: 

 

12.

Evt.

 

OBS AT DET KUN ER MEDLEMMER MED HALV OG

HELÅRSMEDLEMSSKAB DER KAN STEMME

 

Der serveres smørrebrød til generalforsamlingen

Tilmelding til Kaj på mail: kemvn@live.dk

 Senest den 20.3.23. gerne via SMS af hensyn til traktement

 

 

Efter generalforsamlingen er der caféaften

Vi håber rigtig mange vil møde op og støtte op om klubben, vi glæder os til at se jer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå tilbage