Nørklesøndag

24-11-2019, 14:00–17:00

Hos Mette - Vangevej 29, Stensballe

Ingen øvre grænse for antal deltagere, men alt efter hvor mange vi bliver, er det måske nødvendigt at sidde i stuerne en suite 

Kun for betalende medlemmer.

Gå tilbage