Generalforsamling

11-03-2023

 

 

Tryk på linket og se den endelige dagsorden og regnskabet for 2022 til den ordinære generalforsamling : 

 

 

Dagsorden generalforsamling 2023

 

 

Regnskab 2022

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

     
Indkaldelse til ordinær generalforsamling  

 

Lørdag den 11. marts 2023 kl. 15.00 

 

 Byens Hus, Orangeriet, Stændertorvet 1 , 4000  Roskilde 

 

 

Program:  

Vi starter programmet kl. 15.00 med kaffe, te og brød, og dagen afsluttes med en middag kl. ca. 18.00 i Byens Hus, hvor foreningen er vært med mad inkl. en vand/øl eller et glas vin. 

NB Deltagelse i spisningen er kun mulig for de, der deltager i generalforsamlingen. 

 

 

Tilmelding: 

Af hensyn til forplejningen vil vi gerne have jeres tilmeldinger, hvis I ønsker at deltage i generalforsamlingen. 

Tilmelding senest den 6. marts skal ske med sms til Hans-Martin Olesen på tlf. 2044 5989 eller med mail til bestyrelsen på roskilde@singlerock.dk med oplysning om, at du deltager i både generalforsamlingen og spisning. 

 

OG HUSK: at deltagelse og stemmeret på generalforsamlingen kræver enten 6 eller 12 måneders medlemskab på dagen. Der kan ikke deltages eller stemmes ved fuldmagt.   

 

 

Dagsorden:

 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 
 2. Valg af dirigent  
 3. Valg af referent og stemmetællere  
 4. Formandens beretning  
 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 6. Behandling af indkomne forslag, herunder evt. vedtægtsændringer 
 7. Fremlæggelse af budgetudkast for indeværende år (ikke til afstemning)
 8. Fastsættelse af kontingent 
 9. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af 2 suppleanter
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant
 12. Eventuelt

 

Ad punkt 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab: 

Regnskabet for år 2022 vil blive offentliggort på hjemmesiden senest den 4. marts 2023. 

 

Ad punkt 6. Behandling af indkomne forslag: 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 18.februar.2023. Forslag sendes til bestyrelsen på mail til roskilde@singlerock.dk 

 

Ad punkt 7. Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen indstiller, at nuværende kontingentsatser bibeholdes:  

 • 1 måned 60 kr. 
 • 6 måneder 180 kr. 
 • 12 måneder 300 kr. 

 

Ad punkt 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og punkt 10. Valg af suppleanter: 

Bestyrelsen består p.t. af 5 bestyrelsesmedlemmer – der ønskes suppleret op til til 7 medlemmer.  

 

Valgt til 2023: 

 • Hans-Martin Olesen (formand) ønsker ikke genvalg 
 • Hanne Gammel (festansvarlig) ønsker ikke genvalg 

Valgt til 2024: 

 • Susanne Lumby  - udtrådt af bestyrelsen 23.10.22 men er fortsat som ekstern webmaster på hjemmesiden 
 • Jane Szuwalski (næstformand, festansvarlig) 
 • John Jensen (caféansvarlig) 
 • Bente Ussinger (kasserer) 

 

Der skal derfor så vidt muligt vælges : 

 • 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
 • 1 bestyrelsesmedlem for 1 år 
 • 2 suppleanter for 1 år 

 

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede at stille op og gerne kontakte et bestyrelsesmedlem før for yderligere oplysninger om bestyrelsesarbejdet. Man kan evt. stille op ved fuldmagt, hvis man ikke selv kan deltage i generalforsamlingen. 

 

 

Endelig dagsorden vil blive offentliggjort på hjemmesiden senest den 25. februar 2023. 

 

 

Vi håber, at så mange som muligt af vores medlemmer møder op, og vi glæder os til at se dig -  

 

 

Venlig hilsen bestyrelsen 

 

Single Rock Café Roskilde 

 

 

Gå tilbage