Generalforsamling

11-03-2020

GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES I LOKALCENTER MØLLESTIEN I GRØNNEGADE.
GENERALFORDAMLINGEN STARTER KL 17.30 OG SLUTTER KL 19.30.
HEREFTER ER FORENINGEN VÆRT VED EN MIDDAG SAMT 1 ØL, VAND GLAS VIN EFTER EGET VALG..PÅ CAFÉ A. ( GÆLDER KUN FOR DELTAGERE I GENERALFIRSAMLINGEN)

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN
den 11. marts 2019.

1. Åbning v. Mona
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Valg af stemmetællere
5. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse
6. Formandens beretning
7. Regnskab
8. Indkomne forslag
9. Fastsættelse af kontingent
10. Valg af formand (Mona )er
ikke på valg i år.
11. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
( 4 til 5 personer)
Signe og Finn er begge på valg og
genopstiller.

12. Valg af to suppleanter
13. Valg af revisor og revisorsuppleant.
14. Evt.

OBS PÅ TILMELDING INDEN TORSDAG DEN 19.MARTS GRUNDET TILMELDING TIL SPISNING.

OBS OBS OBS.
KUN MEDLEMMER MED ET BETALT OG GÆLDENDE HALVT ELLER HELT ÅRS MEDLEMSSKAB AF SRC AARHUS/DJURSLAND KAN DELTAGE I GENERALFORSAMLIGEN .

MVH BESTYRELSEN
SIGNE, FINN OG MONA

Gå tilbage