SRC-Ordinær Generalforsamling 2020 UDSKYDES

15-03-2020–16-03-2020

 

SRC skulle have afholdt ordinær GF den 15. marts.
Den må UDSKYDES.

Med de begrænsninger der fra i dag, onsdag, er indført på danskernes færden ville det være uansvarligt at gennemføre generalforsamlingen.

Den vil blive afholdt snarest muligt, når situationen er normaliseret.

 

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen.

 

 

I henhold til vedtægternes § 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
i foreningen Single Rock Café København


søndag den 15. marts klokken 12:00 (brunch kl. 11:00
*)

 

Afholdes i Dansk Metal Tele Øst's lokaler,
Immerkær 42, 2650 Hvidovre,
for enden af blind vej, gåafstand fra Rødovre Station.
Se ruten ved at klikke her:

 

*Brunch-billet koster 50 kr. og købes her:  Brunch-billet

 

Dagsorden:

 1. Åbning af generalforsamling v/formanden

 2. Valg af dirigent og referent

 3. Valg af stemmetællere

 4. Bestyrelsens beretning og visioner

 5. Regnskab og budget

 6. Fastsættelse af kontingent

 7. Behandling af indkomne forslag

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

 9. Valg af regnskabsrevisor

 10. Valg af kritisk revisor og suppleant

 11. Eventuelt

 

Regnskabet vil efter vedtægternes § 8.6 foreligge revideret 14 dage før generalforsamlingen, hvor det vil kunne downloades fra foreningens hjemmeside. Klik her for at se regnskab og bemærkninger til regnskabet.

 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal efter vedtægternes § 8.5, sendes til bestyrelsen 1 uge før, dvs. senest den 8. marts, på e-mail formand@kbh-src2.dk

 

Efter vedtægternes § 8.3 kræves 6 eller 12 måneders medlemskab for at deltage i generalforsamlingen.

 

Indkaldelse og dagsorden i udskriftsvenligt format: Link til dagsorden.

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen

 

 

Gå tilbage