Invitation til forårssæson i Madklubben

04-12-2019

 

SingleRock Mad i foråret 2020

 

God mad i godt selskab.

 

Så er chancen der igen til at være med til at skrælle kartofler og gulerødder samt få tilfredsstillet dine opvaske­abstinenser. Succesen med at gøre det sammen med andre singler i faste hold har nu kørt i 11½ år eller i 23 sæsoner. Vi laver spændende og varieret mad sammen efter bedste evne til gensidig inspiration og læring.

 

Vi fortsætter i forårssæsonen med:
2 tirsdagshold på Sundbyøster skole på Smyrnavej og 2 torsdagshold på Valby skole,


Holdene mødes én aften om måneden, se skemaet nedenfor. Man mødes normalt kl. 17:30 og slutter senest kl. 22:00. Man skiftes til i små grupper at planlægge aftenens menu, printe opskrifter og købe ind, mens hele holdet hjælpes ad med at lave maden, spise den og rydde op.

Desuden er det muligt for kreative medlemmer at planlægge ekstra temaaftener, hvor alle madklubbens medlemmer inviteres. Skulle du have lyst til at lave et tema, så snak med én fra bestyrelsen om det.

 

Tilmelding skal ske senest 11.dec.

Betalingsfristen er 16. dec.

Tilmeldingen sker med mail til srcmadklub@gmail.com
Skriv ”tilmelding forår 2019” i emnefeltet. Du bedes opgive holdønske(r). 

Ved overtegning til et hold vil nuværende medlemmer af holdet have fortrinsret. Øvrige pladser fordeles ved lodtrækning. Nye medlemmer bedes anføre 1. og 2. prioritet, gerne flere, så at vi har bedre muligheder for at tilbyde pladser til alle.

Det koster 450 kr. at deltage på 1 hold og 675 kr. for 2 hold. Beløbet dækker indkøb af madvarer til holdet samt foreningskontingent (5 aftener à 75 kr., halvårskontingent 75 kr).

Det er også muligt at tilmelde sig som passivt medlem. Ved at betale halvårskontingent 75 kr. vil man for 75 kr. kunne deltage i enkeltaftener på hold, hvis der udbydes ledige pladser ved afbud,  samt i temaaftener.

Temaaftener koster ligeledes 75 kr. pr. aften og betales efter nærmere aftale med dén person, som har planlagt en temaaften.
Hvis du undervejs bliver forhindret i at komme en enkelt gang, kan du prøve, om du kan bytte aften med én fra et andet hold. Det er ikke muligt at få pengene tilbage. Ledige pladser kan medlemmer fra passivlisten købe for 75kr.

Holdene sammensættes snarest efter tilmeldingsfristens udløb, og vi tilstræber at udsende holdlister inden årsskiftet.


Beløbet indbetales til foreningens konto i BankNordik:
reg-nr. 6505 konto 3053036030.

Du kan ikke påregne plads på et hold, hvis du ikke overholder både tilmeldingsfrist og betalingsfrist.

 

Holdoversigt:

Hold

Holdkaptajner

Skole

Datoer
kl.17:30-22:00

2

Vibeke & Ditte

Sundbyøster Skole

Tirsdage
7/1, 4/2, 3/3, 14/4, 5/5

3

Benny & Kirsten

Sundbyøster Skole

Tirsdage
14/1, 18/2, 17/3, 21/4, 12/5

4

Else & Nina

Valby Skole

Torsdage
16/1, 6/2, 5/3, 2/4, 7/5

6

Dina & Mogens

Valby Skole

Torsdage
23/1, 20/2, 12/3, 23/4, 14/5

 


Om foreningen:

SingleRock MAD er en uafhængig forening, der låner lokaler af kommunens Folkeoplysningsudvalg i henhold til folkeoplysningsloven. Øverste myndighed er generalforsamlingen og bestyrelsen varetager foreningens interesser og drift i hverdagen. Aktiviteterne i foreningen er foruden madlavning på faste hold på en fast ugentlig hverdagsaften, også oplysning og diskussion om fødevarer.

Der er tilmelding til nye hold hvert halve år, og her indbetales et beløb til dækning af indkøb til holdene samt foreningskontingent. Foreningen er ikke-kommerciel.
Der er ingen aldersgrænser for medlemskab. Vejledende er 45+.
Man kan godt være medlem i SingleRock MAD uden at være medlem af Single Rock Café.

 

Hilsen fra SingleRock Mad's bestyrelse.

 

 

 
 

 

Gå tilbage