Indkaldelse til generalforsamling

13-06-2021

 

INDKALDELSE

I henhold til vedtægternes § 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen Single Rock Café København:

 

søndag den 13. juni 2021 klokken 12:00 (brunch kl. 11:00 *)

 

Afholdes i Dansk Metal Tele Øst's lokaler,

Immerkær 42, 2650 Hvidovre,

for enden af en blind vej, gåafstand fra Rødovre Station.

Se ruten her: Tryk her:

 

*Brunch koster 50 kr. og billet købes her: Brunch-billet.

 

 

Dagsorden:

1.       Åbning af generalforsamling v/formanden

2.     Valg af dirigent og referent

3.      Valg af stemmetællere

4.     Bestyrelsens beretning og visioner.

5.      Regnskab og budget.

6.      Fastsættelse af kontingent.

    a.   Bestyrelsen foreslår, at prisen for 1-månedsmedlemskabet 
          ændres fra  60 til 100 kr., med det håb, at det vil give flere medlemmer 
          fremfor blot festdeltagere.

7.       Behandling af indkomne forslag.

     a.  Forslag fra Bjarne Gandrup fremlagt på den ord. GF 2020: 
          Bestyrelsen består af max. 5 medlemmer.

     b.  Der kan vælges op til 5 suppleanter.

     c.  Omkring foreningens rolle ved dødsfald foreslår bestyrelsen: 
          "Dødsfald blandt foreningens medlemmer eller tidligere medlemmer
          med større tilknytning til foreningen: Hvis ét eller flere nuværende medlemmer 
          bringer det på bane og evt. selv ønsker at deltage i en ceremoni, vil foreningen
          give en buket til ca. 300 kr. + mindre leveringsomkostninger.

          Foreningen vil ikke efterkomme afdødes eller afdødes efterladtes evt. ønsker om,           i stedet for opmærksomhed at støtte fx en forening.

 

    d.      Afstemning om indkomne forslag til SRC København-slogan.

8.      Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

a.      På valg er formand Lisbeth Koch, næstformand Mogens Dalsgaard 
         og bestyrelsesmedlem Lisbeth Schütt.

         Ingen af de tre ønsker genvalg.

 

9.      Valg af regnskabsrevisor

a.      På valg er Rie Andersen, som ikke ønsker at fortsætte

10.    Valg af kritisk revisor og suppleant På valg er:

a.      Kritisk revisor Bjarne Gandrup (modtager genvalg)

b.     Suppleant Hans Henrik Blad (modtager genvalg)

11.     Afstemning om indkomne forslag til SRC København-slogan

12.    Eventuelt

Regnskabet vil efter vedtægternes § 8.6 foreligge revideret 14 dage før gene- ralforsamlingen, hvor det vil kunne downloades fra foreningens hjemmeside.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal efter vedtægternes § 8.5, sendes til bestyrelsen 1 uge før, dvs. senest den 6. juni 2021, på e-mail  formand@kbh-src2.dk

Efter vedtægternes § 8.3 kræves 6 eller 12 måneders medlemskab for at del- tage i generalforsamlingen.

Denne indkaldelse vil også ligge på foreningens hjemmeside: Link til indkaldelse

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

 

 

 

 

Gå tilbage