Geralforsamling den 16.08 2021

NDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING.

 

MANDAG DEN 16.08.2021

KL 18 - 21

 

TILMELDING HER I OPSLAGET INDEN FREDAG DEN 13.08.2021 KL 12( af hensyn til traktement)

 

Vi er klar over, at datoen er meget tæt på turen til Tannishus, men det er eneste dag vi kan få lokale I første halvdel af august. Så vi håber, I vil reservere aftenen alligevel og at rigtigt mange vil bakke op om generalforsamlingen)

 

Generalforsamlingen afholdes på

 

FOLKESTEDET.

CARL BLOCHS GADE 28, 8000 AARHUS C

LOKALE O.3

 

TRAKTEMENTET BLIVER PIZZA, ØL OG VAND

 

Den årlige generalforsamling, som skulle ha været afholdt i marts 2021   er udskudt til 16.08.2021 grundet Covid 19.

 

Medlemmer med et gældende ½ eller helt års betalende medlemsskab i Single Rock Cafe`Aarhus / Djursland har adgang til generalforsamlingen .

 

Dagsorden:

1- Åbning af generalforsamlingen ved formanden.

2- Valg af dirigent.

3- Valg af referent og stemmetællere

4- godkendelse af dagsorden for generalforsamlingen

5- Formandens beretning.

6- Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget.

7- Indkomne forslag.

8- Fastlæggelse af kontingent

9- Valg af bestyrelsesmedlemmer.

     I år er der formands valg. Mona er

     på valg.

     Signe har valgt at trække sig, for at lægge

     sin energi andetsted, efter flere års rigtig

     Godt bestyrelsesarbejdet i SRC. Vi vil savne

     hende meget. Tusind tak til Signe.

     Der skal dermed gerne vælges et nyt

     bestyrelsesmedlem

     

10- Valg af 2 suppleanter

11- Valg af revisor og revisor suppleant.

12- Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 02.08. Kl 18. 2021 ( email : mobach38@gmail.com).

 

Tilmelding til generalforsamlingen vil være nødvendigt ( her i opslaget) . Vi håber at rigtigt mange vil møde op og hjælpe med at skabe de bedst mulig rammer for vores voksende forening.

 

Mange hilsner Bestyrelsen

.Venlig hilsen Bestyrelsen