Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2023

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i Singlerock Kolding 21.6.23.

 

Dagens dagsorden havde kun et punkt.

 

1. Afstemning om definitiv nedlægning af Klubben.

Der var 12 fremmødte. 

Men der var to der meldte sig til bestyrelsen, og klubben består således med 3 bestyrelsesmedlemmer:

Finn Piihl, Susanne Jensen og Birte Juhl-Nielsen

Der var enighed om at klubben består med 3 bestyrelsesmedlemmer og opfordres til at nogle melder sig som suppleanter hen over sommeren.

Der opfordres til at medlemmer stadig melder ind med ture mv. da 3 i bestyrelsen ikke er meget til at fordele opgaver imellem. 

Alle gav til kende at de rigtig gerne ville hjælpe med opgaver både, at bage kage, hjælpe med borddækning/oprydning og stå for både arrangementer og café aftener. De nye bestyrelsesmedlemmer takker for opbakningen :-) 

Samtidig var alle enige om at vi skulle tilbage til den gode stemning i klubben, og at vi nu skal se fremad.

Kassen er meget slunken da vi jo har brugt penge på arrangement i Bowl'n fun og geografisk have årskort. Men fremmødet i Bowl'n fun viste at klubben har sin berettigelse og vi gerne vil have den består, så selv om det gik ud over kassebeholdningen var det nok godt givet ud.

Så hvis man har et medlemskort der er udløbet, så skal det fornyes for at deltage i næste arrangement.

Samtidig ser vi os nødsaget til at hæve priserne for drikkevarer mv. efter sommer, da de priser der er nu har været de samme i flere år, og vores udgifter til Parkhallen både lokaleleje og det vi derudover køber er steget som alt andet også stiger.

Det betyder pt. at alle café aftener giver underskud, det er vi nød til at rette op på.

På bestyrelsens vegne tak for opbakningen og en god aften.

God sommer til dem vi ikke ser i løbet af sommeren.