Referat fra generalforsamling 2021

Referat fra Generalforsamling i Singlerock Kolding 10.9.21.

 

1.

Åbning af generalforsamlingen

 

Niels bød velkommen

2.

Valg af dirigent v/Niels

 

Henrik blev valgt.

3.

Valg af referent og stemmetællere

 

Referent, Johanne

Stemmetællere: Randi og Alice

4.

Godkendelse af forretningsorden og for generalforsamlingen v/dirigenten

 

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet gennem hjemmesiden. 

5.

Bestyrelsens beretning v/Niels

 

Niels  fortalte om de aktiviteter der har været i løbet af 2020 bl.a.

o    Gåtur bl.a. til Jels sø med 12-15 personer

o    Biografture 

o    Kaffe og kage i Marielund.

o    Fællesspisning m/hanegryde, fra Den gyldne Hane 14 deltagere

o    Tirsdage i legeparken m/medbragt mad

o    Krolf på Landbomuseet incl. en lille regnbyge, 8 deltagere. Uvist hvem der blev vinder :-)

o    Tur til Tingbæk Kalkminer, med 500 levende lys, vi fik kaffe og rundstykker ved Gudenåen på turen derop, og efter Tingbæk  besøgte vi Hvidsten Kro hvor vi fik kaffe og til slut besøgte vi Mariager saltmuseum.

 

Et lidt "magert" år mht. arrangementer, men taget Coronaen i betragtning, må det siges at være ok.

6.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/Kaj

 

Regnskabet blev fremlagt,

Indtægter kr. 10.853,74

Udgifter kr. 13.359,22

I alt et lille underskud på kr. 2.505,48

Ingen skyldig gæld eller omkostninger.

 

7.

Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag

8.

Fastlæggelse af kontingent v/Pia

 

Uændret kontingent 

Dog når der betales med mobil-pay, lægges 1 krone oven i prisen. 

9.

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer v/dirigenten

 

På valg:

Niels, Kaj, Laila, Henrik. de modtager alle genvalg -

Johanne modtager ikke genvalg

Nye emner blev foreslået: Ole, Ketty, Finn og Pia. -

Ketty ønsker ikke at stille op.

Ole, Pia og Finn ville gerne stille op.

 

Der blev afholdt valg og følgende blev valgt. 

Niels 11 stemmer, Henrik 17 stemmer, Kaj 13 stemmer, Ole 15 stemmer, Pia 10 stemmer, Laila 9 stemmer, Finn 5 stemmer.

Hermed er Niels, Henrik, Kaj, Ole og Pia valgt til bestyrelsen

10.

Valg af 2 suppleanter

 

Finn og Laila stillede op, og efter afstemning blev

Finn 1. suppleant

Laila 2. suppleant

11.

Valg af revisor og revisor suppleant v/dirigenten

 

Revisor: Randi

Revisor suppleant: Lone

12.

Evt.

 

Kaj:

Man skal være medlem for at nyde dvs. deltage i alle arrangementer. så husk at betale kontingent til tiden.

Pia:

Når der er landsfest må vi ikke selv arrangere fest 14 dage før og 14 dage efter. 

John:

Vedtægtsændringer mht. valg i bestyrelsen, så bør formand og kasserer ikke være på valg samtidig. dette tages op i den nye bestyrelse

 

Lone:

forslag til arrangement: Barfodshave (Sansehave)- tages op 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden