Bestyrelsen for Single Rock Café Roskilde

 

Bestyrelsen september 2020: 

 

Jan Kongerslev,  formand og webmaster

Tlf. nr. 22 17 54 25

 

Lis Hansen, næstformand

 

Bodil Bundgaard, 1. suppleant og kasserer

 

Inger E. Hansen, Café ansvarlig

 

Søren Hansen, festansvarlig

 

Hans Hansen, bestyrelsesmedlem

 

Børge Hansen, 2. suppleant

 

Vil du skrive til bestyrelsen, benyt altid roskilde@singlerock.dk