Bestyrelsen for Single Rock Café Roskilde

 

Bestyrelsen september 2021: 

Hans-Martin Olesen, formand 

Lis Hansen, næstformand

Bodil Bundgaard, Kasserer og Web-master 

Hanne Gammel, festansvarlig

Inger E. Hansen, fester

Bente U., bestyrelsesmedlem

Leif R. Jakobsen, suppleant, cafeansvarlig

Lis Dalmark, suppleant

 

 

Vil du skrive til bestyrelsen, benyt altid roskilde@singlerock.dk