Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 31. marts kl 19

 

 

Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den
31. marts kl 19 i klubbens lokaler med dagsorden iflg vedtægter.
Ved kasserens fravær vil regnskab foreligge skriftligt.
Fristen for indsendelse af forslag er den 17. marts. Eventuelle forslag sendes til bestyrelsen på mail til: bestyrelse_srcaalborg@singlerock.dk

 

Danmarksgade 49. Der er mulighed for fællesspisning (pizza) hvis man møder op kl 18.

Single Klub 40+ Aalborg/Nordjylland på facebook

Single Klub 40+ Aalborg/Nordjylland, er en forening for singler, der ønsker at være en del af et socialt fællesskab. Alle aktiviteter arrangeres af frivillige medlemmer.

Single Klub har tidligere været Single Rock Cafe, men er nu selvstændig. Hjemmesiden www.singlerock.dk er under nedlæggelse.

Facebooksiden er åben for alle, der overholder sidens regler og er tænkt som en måde at lære mere om klubben og hvad der foregår. Der er intet kontingent.

Du er ALTID meget velkommen til at kigge ind til arrangementer i klubben, for at finde ud af om det er noget for dig. Vores arrangementer holdes flere forskellige steder i byen.
Det er bestemt et sted hvor der forsøges at tage imod med åbne arme og åbent sind…
Vær opmærksom på at nogle arrangementer kræver tilmelding, se de enkelte opslag.

Adm.forbeholder sig ret til at fjerne opslag eller indlæg der indeholder flg.:
1) kan skade klubben eller enkeltpersoner.
2) har politiske undertoner
3) private/personlige indlæg der ikke omhandler tilbud til medlemmer (dette er ikke en dating side)
4) kommercielle annoncer
5) tonen ikke er sober eller indeholder mobning og chikane.
Det er tilladt at opslå andre events, der kan have interesse for medlemmer, f.eks. teaterture, koncerter og lignende. I tvivlstilfælde bør adm kontaktes før opslag, da de ellers risikerer sletning.
Adm. må ikke blokeres og sker dette medføre det øjeblikkelig eksklusion fra gruppen.

Orientering om opsigelse af lokaler og ændring af foreningen

Orientering om opsigelse af lokaler og ændring af foreningen


Da der ikke er penge til at betale husleje, har bestyrelsen besluttet at opsige lokalerne i Danmarksgade 49.


Bestyrelsen orienterede om dette på medlemsmødet den 19. februar.


Vi afholder sidste arrangement i lokalerne med søndagskaffe søndag den 20. marts kl 14. I perioden fra den 28. marts til den 10. april vil frivillige rydde lokalerne.


Nogle aktiviteter vil blive videreført ude i byen og privat via opslag i Facebook gruppen, som vil ændre navn ca den 20. marts.


Første arrangement i det nye regi bliver onsdagskaffe den 23. marts kl 10 i Føtex`s cafe. Mere vil løbende blive slået op på Facebook


Den 3. marts holdes marts medlemsmøde med gennemgang af regnskab og planlægning af rydning af lokaler. Den 31. marts holdes ordinær generalforsamling med bla godkendelse af regnskabet. Dette for at overholde vedtægterne.


Referat fra medlemsmødet den 19. februar er sat op på opslagstavlen i klubben.


Hilsen bestyrelsen