Nyhedsbrev

 

tl_files/Koebenhavn/nyhedsbrev.jpg

 

Udsendes også på spontanmail og vil indeholde nyt fra bestyrelsen og landsforeningen.

Nyhedsbrev 28. april 2016

 

Vi har nu taget hul på et nyt år og også en ny tid for Singlerock.

 

Afslutning – Lukning af Baghuset:

 

Der blev afholdt loppemarked i baghuset den 13/12-2015 samt den 20/12-2015 som gav en samlet indtægt på kr. 11.446,-. Opvaskemaskinen gik tilbage til forhandleren for kr. 2.000,-.

 

Det der ikke kunne sælges eller bruges af Singlerock fremover blev givet til et flygtningebosted i Lejre kommune. Bostedet stillede med to små lastbiler med chauffører og 4-5 flygtninge og de hjalp til med at rydde Baghuset og flytte de ting vi skulle beholde op på Cafe AE. Alternativet var, at det skulle have været på genbrugspladsen og vi modtog sidenhen et brev fra hende der havde arrangeret det for Flygtningevennerne om at vores ting havde gjort megen lykke, en lille solstrålehistorie i en ellers trist afsked med vores hus.

 

Lejemålet var opsagt pr. 31/12-2015 og vores formand Susanne (bistået af Finn og Bjarne) stod for flyttesynet sammen med udlejer. Der var ingen påtaler og vi modtog vores depositum retur kr. 26.002,97 plus lidt varmepenge.

 

Det var aftalt med udlejer, da vi i sin tid overtog lejemålet, at vi selv skulle sætte stedet i stand. Det har derfor ikke været aktuelt, at vi skulle have penge retur for de håndværksmæssige udgifter vi har haft, det var en del af aftalen i kontrakten. Vi er dog heller ikke blevet afkrævet af udlejer, at vi skulle betale for de ting vi manglede at få lavet jf. kontrakten som vindue i aktivitetsrummet og ekstra toiletter.

 

Singlerock i dag:

 

Da vi nu ikke længere har Baghuset, blev det besluttet på generalforsamlingen, at kontingentet for SRC København sættes ned, så det nu matcher Roskilde, Århus og flere af de andre SRC afdelinger. Der forventes også plads i økonomien til at sætte tilskuddet til Live Bands til vores fester op.

 

På generalforsamlingen blev Lone Stamenov, Anne Monrad og Øjvind Pedersen valgt ind i bestyrelsen. Lone og Anne som bestyrelsesmedlemmer og Øjvind som suppleant. Lone har dog efterfølgende måtte trække sig, så bestyrelsen består nu af en formand (Susanne) en kasserer (Finn) to bestyrelsesmedlemmer (Hanne og Anne) samt en suppleant (Øjvind)

 

Vi arbejder i bestyrelsen pt. med et frivilligarrangement til Hven, som denne gang også giver mulighed for at ikke-frivillige kan deltage. Det er Lone og Hanne der er tovholdere på det. Arrangementet vil snart være at finde på hjemmesiden og spontanlisten. Der vil være 2 arrangementer for frivillige i år, det næste lægges engang i efteråret.

 

Anne Monrad er i gang med at kigge på om der er mulighed for momsfritagelse.

 

Øjvind og Anne kigger på mulighederne for at holde fredagscafeen et andet sted en gang om måneden, og som I sikkert har set på Spontanmailen så vil vi meget gerne have jeres input til at vi finder et godt alternativ.

 

Som det er lige nu, er Café AE det sted, vi holder fredagscaféen som vores primære sted. Det skyldes, at vi ser mange fordele ved stedet. Vi får uden omkostninger lov til at have sang i kælderen hver fredag, Intromøder for nye, generalforsamling, mm. og vi har et godt samarbejde med Michael (ejer af Café AE). Som tidligere nævnt er fredagscaféen selvfølgelig ikke det samme som at have vores egne lokaler, det er pt. en caféoplevelse, hvor man spiser sammen og får en snak med andre Singlerockere. Vi prøver hele tiden at gøre det lidt bedre og hilser gode ideer meget velkommen.

 

Karen laver pt. rigtig mange fede arrangementer via Spontanlisten, og vi vil gerne i bestyrelsen opfordre andre til at gøre det samme, så der kan komme en masse gode tilbud i de sommermåneder, der er på vej. Tak til Karen for hendes engagement. Og så vil Bjarne igen i år tage os med i Nyhavn, når vejret bliver til det – forhåbentlig snart.
 

p.b.v. Anne Monrad