Nyhedsbrev

Indtast din email adresse for at modtage vort nyhedsbrev.

Generalforsamling 2018

22-03-2019 (19:00 - 00:00)

Kolding Single Rock afholder
Generalforsamling den 22. marts. kl. 19.00
med efterfølgende Caféaften

Sted: Parkhallen, Fynsvej 49, cafeteriet

Dagsorden til ordinær generalforsamling :

 

  1. Åbning af generalforsamling v/Pia
  2. Valg af dirigent v/Pia
  3. Valg af referent og stemmetællere
  4. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamling v/dirigenten
  5. Bestyrelsens beretning v/Pia
  6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/Finn
  7. Indkomne forslag
  8. Fastlæggelse af kontingent v/Pia
  9. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer v/dirigenten

På valg er:

Pia
Susanne
Ole
Finn
Sonja 
 
Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, så giv gerne bestyrelsen et praj inden mødet, man kan naturligvis også stille op på selve dagen.
 

10. Valg af 2 suppleanter v/ Dirigenten

 

        På valg er:

Gitte 
Tove 
 
Hvis du ønsker at stille op som suppleant, så giv gerne bestyrelsen et praj inden mødet, man kan naturligvis også stille op på selve dagen.
 

11. Valg af revisor og revisorsuppleant v/ Dirigenten

 
På valg er:
Solvejg - revisor
Annelise - revisorsuppleant
 

 12 Evt.

 
MØD OP OG GIV DIN MENING TIL KENDE
HUSK DET ER DIN KLUB !! Vink

Foreningen er vært med kaffe og boller m/pålæg.

 

Vel mødt.
Bestyrelsen

 

OBS!
Det er kun medlemmer med 6 og 12 måneders medlemskab der har stemmeret.

Dørene åbnes for øvrige kl. 21.00


Tilbage