Nyhedsbrev

Indtast din email adresse for at modtage vort nyhedsbrev.

GENERALFORSAMLING MANDAG DEN 5. MARTS KL 19

 

 

 

GENERALFORSAMLING MANDAG DEN 5. MARTS 2018

 


Generalforsamlingen vil blive afholdt på Folkestedet, hvor vi vil byde velkommen med lidt smørrebrød og en øl eller vand

 


Vi håber, at rigtigt mange vil møde op og bidrage til at vi kan fortsætte som en forening i god fremgang. Kom gerne med udviklende forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 17. marts.

 


DALTAGELSE I GENERALFORSAMLINGEN KRÆVER MINIMUM ET HALVT ÅRS BETALENDE MEDLEMSKAB. Medlemsskab skal tegnes før generalforsamlingen og kan ikke tegnes på selve aftenen.

 

 


Tilmelding inden fredag den 2. marts kl 15 ( i forhold til smørrebrøds bestilling), men det er naturligvis også muligt at møde op på selve aftenen...hvis du ikke ønsker mad

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 5/3 2018.

1. Åbning ved formanden.
2. Valg af dirigent.
3. Valg af stemmetællere og referent.
4. Bestyrelsens beretning/ved Mona.
5. Fremlæggelse af regnskabet og godkendelse af budget
6. Indkomne forslag

a. Nedlæggelse af infosiden, så vi igen kun har en Facebookside, 


b. Forslag om at vi spiser på Folkestedet enten 1. eller  sidste fredag i måneden.


7. Fastsættelse af minimumssatser for medlemskontingent.


8. Valg af Formand. Da formand skal Vælges i lige år er Mona på valg


9. Valg af 3- 5 bestyrelses medlemmer Signe er ikke på valg i år.


10. 2 - 4 suppleanter vælges for 1 år


11. Revisor vælges for 1 år.


12. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen skal være bestyrelsen
I hænde senest lørdag den 17. Februar.

Venlig hilsen Bestyrelsen