Nyhedsbrev

Indtast din email adresse for at modtage vort nyhedsbrev.

Generalforsamling 2018

Referat fra Generalforsamlingen 2018

 

1.
 Åbning af generalforsamlingen v/Pia
 
Pia bød velkommen, der var mødt 21 medlemmer op, hvilket er en fin opbakning
 
 
2.
Valg af dirigent:
 
Bestyrelsen foreslog Karin, godkendt
 
 
3.
Valg af referent og stemmetællere
 
Bestyrelsen foreslog Birte som referent, godkend
Gitte og Randi blev valgt som stemmetællere
 
 
4.
Godkendelse af forretningsordenen for generalforsamlingen
 
Dirigenten kunne fastslå at generalforsamlingen er indvarslet efter gældende regler.  
 
 
5.
Bestyrelsens beretning v/Pia
 
Beretningen kan læses nedenfor.
Tak for en fin og fyldestgørende beretning.
 
 
6.
Fremlæggelse  og godkendelse af regnskab. v/Birte
 
Regnskabet blev læst op, det har været et godt år, og vi har haft et overskud på kr. 3.332,-
Regnskabet er godkendt af revisor Solvej.
Regnskabet blev godkendt.
 
 
7.
Indkomne forslag
 
Der var ingen
 
 
8.
Fastlæggelse af kontingent v/Pia
 
Bestyrelsen forslår uændret kontingent.
Forslaget blev vedtaget
 
 
9.
Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer :
 
Pia Bunton
Susanne Jensen
Ole Skøtt
Finn Piihl
Sonja Jespersen
 
 
10.
Valg af to suppleanter
 
Gitte Sørensen
Tove Newham
 
 
11.
Valg  af revisor og revisorsuppleant
 
Solvejg Markvardsen – revisor
Randi Møller – Revisor suppleant
   
12.
Evt.
 
Tak for indsatsen til de to bestyrelsesmedlemmer som ønsker at træde ud. Gaver blev uddelt.
 
Tak for hjælpen til dirigenten og for god ro og orden til øvrige deltagere

Så blev der Serveret boller  med pålæg, kaffe og kage. Smil 


Årsberetning for SR Kolding 2017/2018

Landsforeningen:

Der er pt.ca.1200 medlemmer på Landsplan.Der er afholdt en Generalforsamling i september2017, her i Kolding.I Januar var der formandsmødei Vejle, hvor også Landsbestyrelsen deltager, der var afbud fra Ålborg og København.

På disse møder deler vi erfaringer, både positive/negative.Der blev besluttet at medlemskortet skal være ens i alle SR i Danmark.I løbet af det næste stykke tid, vil i få udleveret et lamineret kort, på størrelse med et dankort. Dette kan man tage et billede af og fremvise når man skal til arrangementer. Der er Landsfest i Silkeborg d.14/4/18. På næste møde i sept.2018, skal vi have en snak om hvordan vi får yngre medlemmer til SR, så gennemsnitsalderen bliver trukket ned.

I Kolding er der ca.37 medlemmer. Vi afholder 5-6 bestyrelsesmøder årligt, samt korrespondance via SMS og mail

Cafeaftener:

Vi har holdt mange cafeaftener, de fleste med fællesspisning, det er en stor succes hvor rigtig mange deltager. Vi prøver at variere menuen, i det omfang der er muligt til en fornuftig pris. Da vi havde alm.cafeaftener var der nogle af Jer der synes det kunne være spændende, at prøve noget nyt, så derfor dette tiltag. Vi i bestyrelsen hører så også, at der er, nogen der mener,at der er for mange cafeaftener med spisning (at det er for dyrt) der kan jeg blot sige,at det hjælper ikke at sidde i krogene og være utilfreds, I må selv komme med nogle tiltag eller konfrontere bestyrelsen med det problem I evt. har. Det er Vores allesammens ansvar at klubben består, så derfor må alle have ejerskab over denne.

Åbent hus:

I forbindelse med julecafe, var der åbent hus, der var 5 nye

Fester:

Der var fest efter landsgeneralforsamlingen der blev holdt her i sept. I november var der fødselsdagfest, til begge arrangementer var der ca.33 fremmødte.

Fester andre steder:

Der har været arrangeret ture til Kauslunde 5 gange,alle gange med spisning og efterfølgende dans. I sept.var der fest i Lunderskovhallen. Der var ca.500 personer. I maj var der Landsfest i Odense.

Grillaftener i Den Geografiske have:

Sommeren 2017 var ikke ligefrem beriget med varme. Vi sad kun udenfor 2 gange, den første gang var der en masse bier hjemhørende i Dronning Dorotheas biskole, der havde valgt, at sidde samme sted som os, de vandt….så vi måtte pakke sammen. De resterende gange sad vi indenfor i væksthuset, det er superhyggelig. God mad-lækkerier og sidst men ikke mindst godt humør. Der er altid mange der møder op.

Sommer ved søen:

Vejret var dårligt og der var ikke så mange dernede, som de foregående år. Musikken var der ikke noget galt med. Vi har i mange år stået på plænen under det store pæretræ ,men det ændrede sig i år, da der var flere kendte der spillede dernede og vi valgte at trække op bagved.

Sct.Hans i Geografisk have:

Vi var 8 til Sct.hansfest,det var køligt, men vi spiste en pølse og drak kaffe. Da det sluttede inviterede Niels Holst os hjem til en Irish Coffee,det var hyggeligt.

Lysfest samme sted:

Som de foregående år var vi til lysfest. Haven er oplyst af hundredevis af levende lys,blid guitarmusik ved indgangen det er meget smukt, men det var bidende koldt og vådt, det sluttede af med underholdning på plænen .Igen inviterede Niels på kaffe.

Årøkuller:

I juni måned var vi 8 der var til Årøkuller, en musikfestival med et blandet repetoire. Vi lejede et par biler (sådan nogle til golf) så kørte vi rundt på øen og mødtes senere til dejlig kaffe og kage. Senere spiste vi helstegt pattegris. Vejret var skønt og tørt….

Teater på Amfiscenen:

Denne gang blev der spillet Den eneste ene og det var bare godt Sonny Boy. Der var som sædvanligt godt med lækkerier.

Musik på Amfiscenen:

Koncert med Kim Larsen, det var en succes.

Trolden musikfestival:

Der er 7 forskellige band (nye kunstnere der skal promovere sig) samt mulighed for at smage Troldens øl. Da vi kom småregnede det, men vejret blev godt. En hyggeligt dag.

Bowling:

2 gange har vi bowlet, alle yder deres bedste og vi har lært hvordan hånden skal vende når man kaster kuglen og hvordan man skruer. Der er jo et par stykker der regelmæssigt spiller .Sidste gang spiste vi Brunch på Cafe Kop inden spillet.

Ture:

Bindeballe:

I efteråret var der gåtur omkring bindeballe, der var nogen der plukkede det nyudsprungne lyng med hjem.

Randbøldal:

Gåtur til Randbøldal. Da de kom derud blev der tændt op i brændeovnen, der blev drukket kaffe og en lille skarp og rundstykke. Så var det ud og trave en tur inden den medbragte frokost skulle spises i den dejlig varme hytte.

Christiansfeld:

I maj var der tur til Brødremenighedens by. Der vat hyret en guide, som i ca.1,5 time viste os rundt i byen .Det var meget interessant at høre historien og se den smukke arkitektur. Vi sluttede dagen af,på en hyggelig nyåbnet cafe, hvor vi sad i haven og drak kaffe, vi spiste naturligvis Honningkage til.. Og så var der lige nogle der skulle have billige Hortensiaer med hjem.

Alminde:

Der var gåtur omkring Alminde, Peter og Gitte inviterede på kaffe og kage. Det var på forhånd aftalt,at de der havde lyst til at blive, kunne medbringe mad så de kunne grille om aftenen. Det var en meget smuk sommerdag.

Drejens:

Solvejg var guide på en dejlig gåtur omkring Drejens. Bagefter inviterede Solvejg på kaffe/kage.

Marielund:

Traditionen tro mødtes vi i Marielund til Nytårs gåtur. Der var 22 tilmeldte, da vi nåede Skovløberhuset drak vi vores medbragte kaffe og spiste Birte's ogSolvejg's nybagte boller, der var også nogle der havde småkager og slik med. Efter kaffen valgte ca.halvdelen af de fremmødte at vende næsen hjemad, vi andre fortsatte ud til broen i Bramdrupdam, hvor der var tissepause oppe på Grillbaren. Dejlig tur.

Eccowalkathon:

I oktober var der Eccowalkathon det koster 50 kr. at deltage og pengene går til bl.a til Hjerteforeningen-SOS børnebyerne. Vi var 5 personer afsted

Glugsborg:

Vi var på en guidet tur rundt på slottet, det var interessant og vi fik også nogle gode grin, da vi skulle gå rundt i store tøfler (for at skåne Gulvene). Derefter kørte vi til Flensborg by hvor kvinderne som sædvanligt rendte i zigzak gennem gågaden, for at komme i flest mulige forretninger ( vi skulle jo nødig gå glip af noget) mændene gik stille og roligt og hyggede sig. Omkring frokosttid mødtes vi til fællesspisning og hygge. Inden vi skulle køre mod Kolding var vi inde og tanke slik m.m.

Foredrag:

Vi var til foredrag i Beredskabsforbundet. Temaet var "ROBUST BORGER" Michael fra Beredskabet fortalte sammen med Ole bla. om de ting vi kan gøre for at forebygge ulykker- Hvordan vi kan klare os 72 timer, hvis der sker en katastrofe-hvordan slukker man en mindre brand, samt mange andre ting. Der var rig mulighed for at stille spørgsmål. Vi fik kaffe og Ole tryllede et par roulader frem. Inden vi gik hjem, var vi med ovre at se lageret samt køretøjer. Ærgerligt der ikke var større tilslutning.

Filmklub:

Vi er mange der er medlem af Biografklub Danmark, der vises mange film som man måske ikke selv ville vælge at gå ind og se, de der ikke er medlem er altid velkommen til at gå med.

SIDST:

Tak til alle Jer der hjælper med at rydde op-har lyst til at bage kage til cafeaftener. Tak til Jer der tager initiativ til at lave arrangementer. Tak fordi I tager godt imod nye medlemmer,s å de føler sig velkommen. Tak for godt humør, det er altid dejligt at være sammen med Jer

ET LILLE HJERTESUK:

Når I tilmelder Jer et arrangement, så husk at tilmelde Jer til den rette person og at indbetale penge rettidigt. Det er merarbejde for bestyrelsen, hvis der ikke bliver betalt til tiden.

Tak til Finn,Susanne,Sonja,Ole,Johanne og Birte for et godt og konstruktivt samarbejde. Du Johanne har af personlige årsager valgt at trække dig fra bestyrelsen og også du Birte har besluttet at der er vigtigere end en bestyrelsespost i SR.